En aquesta secció hi trobaràs la imatge gràfica de l’Espai na Camel·la per al seu ús en la publicitat dels esdeveniments que s’hi duguin a terme.

IMATGE GRÀFICA DE L’ESPAI NA CAMEL·LA

VERSIÓ BÀSICA


PDF JPG PNG


VERSIÓ NEGATIVA


PDF JPG PNG


VERSIÓ MONOCROMÀTICA


PDF JPG PNG


 

MANUAL D’ÚS DE LA IMATGE GRÀFICA DE L’ESPAI NA CAMEL·LA

 

TIPUS D’APLICACIÓ

La marca gràfica de l’Espai na Camel·la és, tècnicament, un imagotip. Això vol dir que està compost per una imatge i un text: “espai na camel·la”, i en aquest cas, també contempla una descripció del mateix: “social, cultural i educatiu”

En quant a la seva utilització, es pot fer de dues maneres: utilitzar la marca gràfica sencera o sense la descripció en cas que les dimensions d’aquesta no es visualitzin correctament.

 

 

MARGE RESERVAT

El marge reservat és la zona de protecció al voltant del logotip que esclou les interferències visuals amb altres elements del disseny. La zona de protecció s’ha de considerar com un mínim. La unitat bàsica de la zona de protecció es determina en funció de la primera lletra i les seves dimensions són una variable de la mateixa.

 

DIMENSIONS

Les dimensions òptimes del logotip s’han determinat per a cada un dels diferents mitjans de
comunicació en funció de l¡àmbit d’aplicació. L’amplada mínima del logotip és de 20mm, obviant en aquest cas el subtítol de “social, cultural i educatiu” perquè no es visualitza correctament. No es permeten logotips d’una mesura menor.

 

USOS INCORRECTES

La imatge gràfica no es pot canviar. No s’admet cap tipus de modificació.

– No es pot distorsionar el logotip.
– No està permesa la utilització d’altres caràcters tipogràfics.
– No es poden utilitzar altres versions de color.
– No es pot alterar la posició dels elements del logotip.
– No es poden reduïr els marges reservats del logotip.