Els objectius principals de la Coordinadora d’Entitats de Manacor (CEM) o, formalment Assemblea d’Entitats, són:

  • Dur a terme actuacions per tal de vertebrar i cohesionar la vida associativa i afavorir la coordinació i la creació de sinergies positives entre entitats del municipi de Manacor.
  • Promoure, coordinar i organitzar tota casta d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu i potenciar una oferta equilibrada d’esdeveniments culturals, socials, educatius i de lleure al llarg de l’any.
  • Oferir serveis i recursos a les entitats membres per facilitar i millorar el funcionament i la projecció pública de les mateixes.
  • Actuar com a portaveu de les entitats que formen part de la Coordinadora davant instàncies i organismes externs.
  • Desenvolupar l’associacionisme al seu màxim exponent i afavorir la creació de noves entitats i organitzacions.