La normativa d’ús de l’Espai na Camel·la són una sèrie de principis bàsics d’organització, gestió i convivència.

Clica a sobre dels següents enllaços per visualitzar les diferents seccions de la normativa:

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ FUNCIONAMENT INTERN DRETS I DEURES