1. Entitats i col•lectius, sense ànim de lucre, registrats al registre municipal d’entitats.
2. Persones a títol individual i col•lectius no registrats per dur-hi a terme activitats d’interès col•lectiu.
3. Usuaris i usuàries que participin activament de les activitats que s’hi organitzin.
L’Espai Na Camel·la disposa d’un total de 5 sales situades a la planta baixa de l’edifici.
– 60 cadires repartides entre les 5 sales.
– 40 cadires més guardades al magatzem, en cas de necessitar-ne més.
– 4 Taules repartides entre les 5 sales.
– Un projector i una pantalla mòbil.
– Un projector i una pantalla fixes a la sala 1
– 2 equips de so complets; un de fix a l’aula 1 (properament) i un altre de mòbil.

– Reunions
– Xerrades, taules rodones, col·loquis i presentacions
– Concerts de petit format
– Exposicions
– Tallers
– Projeccions
– Dansa
– Assaigs
– Torneigs i competicions de jocs de taula i videojocs
1. Deixar l’espai net. Al magatzem hi ha material de neteja.
2. Apagar els llums de tot l’edifici si no queda ningú.
3. Tancar les sales utilitzades amb clau i deixar les claus de les sales al magatzem.
4. Respectar els horaris en els quals s’ha sol•licitat l’espai així com també les demés entitats que puguin estar organitzant activitats simultàniament.
5. Si finalment s’anul•la l’activitat, avisar el Consell Sectorial per tal de què la sala pugui ser cedida a un altre col•lectiu.
1. Demanar l’ús de l’espai de forma formal. Mínim 5 dies abans del dia de l’activitat que s’hi vol dur a terme.
2. Complir amb les normes generals abans esmentades.
3. A la publicitat de l’activitat, s’ha d’afegir el logotip de l’Espai na Camel·la que trobaràs al següent enllaç

Logotip
1. Complir amb les normes generals abans esmentades.
2. A més, vos convidam a assistir a les reunions de la Coordinadora d’Entitats.
3. No publicitar actes que es fan a l’espai si no s’ha rebut resposta per part del Consell Sectorial. 

Per demanar l’Espai na Camel·la heu d’emplenar el formulari de la sol·licitud pertinent que trobaràs en aquests enllaços

Sol·licitud d’actes puntuals Sol·licitud d’actes permanents

 

Un cop emplenat el formulari on-line arriben directament a l’adreça electrònica espainacamella@gmail.com. Aquest correu és gestionat pels 6 membres del Consell Sectorial. Tant si l’activitat ha estat acceptada pel Consell Sectorial, com no, es rebrà sempre una contestació.

– Si és una activitat permanent (periòdica) a l’Espai s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’ús permanent; les entitats que tinguin ús permanent concedit hauran d’anar a recollir les claus que tindran sempre a la seva disposició.

– Si és una activitat puntual a l’Espai s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’ús puntual. Si l’activitat és acceptada, els i les tècniques de l’Espai Na Camel·la es posaran en contacte amb el/la responsable de l’activitat per acordar el tema de les claus i material, a no ser que siguin membres d’ús permanent.

És important també només demanar el material que s’utilitzarà.