L’ESPAI NA CAMEL·LA COMPTA AMB UN TOTAL DE 5 SALES

És la sala més grossa, d’uns 90 metres quadrats. Compta amb el sòl de parquet, pantalla i projector fixes. Té una capacitat per 80 persones assegudes, i és adient per fer conferències on s’espera molta gent, ball, projeccions, etc.

És una aula grossa, amb capacitat d’entre 40 i 60 persones assegudes. Aquesta aula es pot emprar per conferències, projeccions etc.

És una aula d’uns 50 metres quadrats amb capacitat de 30 ò 40 persones assegudes, és adient per fer-hi tallers.

És una aula d’uns 50 metres quadrats amb una capacitat de 30 ò 40 persones assegudes. Està plena d’endolls i és perfecte com a sala d’ordinadors.

És la sala més petita i s’utilitza per a fer reunions, té una taula grossa fixa i cadires.

L’ESPAI NA CAMEL·LA COMPTA AMB EL SEGÜENT MATERIAL
 60 cadires repartides entre les 5 sales.
40 cadires més guardades al magatzem, en cas de necessitar-ne més.
 4 Taules repartides entre les 5 sales.
 Un projector i una pantalla mòbil.
Un projector i una pantalla fixes a la sala 1.
 2 equips de so complets; un de fix a la sala 1 (properament) i un altre de mòbil .