La gestió de l’Espai Na Camel·la és compartida entre els Departaments de Serveis Socials i d’Educació de l’Ajuntament de Manacor i l’Assemblea d’Entitats sense ànim de lucre del municipi.

L’òrgan de cogestió, el Consell Sectorial, es troba integrat per tres persones en representació de les entitats elegides en l’Assemblea, tres persones tècnics de l’Ajuntament i el regidor designat pel batle que n’és el president.

Què pretenem?

  • Oferir suport infraestructural per a que les associacions, entitats i col·lectius puguin dur a terme les seves activitats.

  • Fomentar la participació ciutadana a través de la dinamització de les relacions inter-associatives i la mobilització del teixit associatiu.

  • Promocionar les activitats socials, culturals i educatives, tant les de les associacions, entitats i col·lectius com les obertes als veïns i veïnes del barri.